Instalacje elektryczne

INSTALACJE

Instalacje elektryczne, teletechniczne (telefoniczne, komunikacja wewnętrzna, nagłośnienie), okablowania strukturalne (informatyczne, sterowania magistralnego ), instalacje odgromowe i uziemiające.


BADANIA, POMIARY INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 (Prawo Budowlane Art.62 pkt. 2 tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz.1409, norma PN-HD 60364-6.2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie)

Samoczynne wyłączenie zasilania (daw. zerowanie), pomiar wyłączników różnicowo-prądowych, badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, pomiar uziemienia, badanie instalacji odgromowej oraz inne pomiary wielkości elektrycznych. Badanie elektronarzędzi. Pomiary oświetlenia.


KONSERWACJE, NAPRAWY, REMONTY INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.

Stała współpraca serwisowa 24h non stop. Utrzymanie ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV.


KOSZTORYSOWANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Oferujemy wykonanie kosztorysów robót elektrycznych, posiadamy licencjonowane oprogramowanie z aktualnymi bazami cenowymi i katalogami

Wyslij zapytanie

darmowa wycena

Pole nieobowiązkowe

24/7 Nagłe zdarzenia zadzwoń: 12 400 400 4

W razie awarii wymagajacej natychmiastowej naprawy zadzwoń bądź zgłoś online.